Parc Dunant Essen

Novembre 2017 fins a Març 2018

Client

Arquitecte

Executiu

  • Alexander Pfeiffer

Equip

  • Nazar Babiak
  • Dennis Bonaventura
  • Florian Elshoff
  • José Santos
  • Nisaan Uthayakumar
  • Felix Volland

Altres projectes del mateix client

Parc Dunant Essen és el primer projecte per aquest client.