Com crear i configurar corona proxies en Cinema 4D

Cada vegada tenim més i més models per incorporar a les nostres escenes. No obstant això, treballar amb molts assets fa que les nostres escenes es tornin molt pesades. Utilitzar proxies pot ser una solució per reduir la mida de les nostres escenes, i precisament aquesta és una de les solucions que ofereix Corona per Cinema 4D.

Estrenem la nostra secció de “how to ‘s del nostre blog explicant com funcionen els corona proxies.


En primer lloc, hem d’obrir els models que volem convertir en Corona proxies. Per aquest exemple utilitzarem alguns models de cactus de la col·lecció nº17 de Maxtree.

blog_01

 

A continuació creem un nou Corona proxy object des del menú de Corona.

blog_02

 

Això crearà un objecte Corona proxy buit: això vol dir que de moment el nostre proxy no està vinculat a cap geometria. A continuació podem triar un arxiu Corona proxy o crear-ne un de nou a partir de qualsevol geometria present en l’escena. En aquest exemple el que farem serà crear un nou arxiu Corona proxy seleccionant un dels assets presents en la nostra escena. Per fer-ho simplement hem de fer clic al botó Pick from scene i seleccionar la geometria que volem convertir en un arxiu Corona proxy. Cal remarcar que pots seleccionar un sol objecte. Si volguéssim combinar diversos assets en un únic proxy, els hauríem d’agrupar en un null o col·locar-los uns dins dels altres. Si féssim això, a la finestra emergent que apareixerà més endavant hauríem de marcar la casella Include children.

blog_03b

 

A continuació guardem el nou arxiu Corona proxy a la carpeta que vulguem. Aquesta acció crearà un arxiu Corona proxy amb l’extensió .cgeo a la carpeta indicada. És important remarcar que des d’aquest moment si movem l’arxiu Corona proxy a un altre lloc, els objectes Corona proxy enllaçats a ell no funcionaran, llevat que els tornem a enllaçar. Ve a ser semblant a quan movem textures de la seva ubicació original, que després hem d’enllaçar de nou perquè Cinema 4D sàpiga on són. Per tant és convenient que gravem els arxius Corona proxy en una localització decidida per endavant i que no anem a canviar (no, l’escriptori no val;)

blog_04

 

En la següent finestra emergent pots definir si la geometria està animada o si vols que el teu arxiu Corona proxy tingui en compte objectes anidats. En el nostre exemple només tenim una única geometria sense animació ni objectes anidats, de manera que simplement li hem donat al botó OK. L’arxiu Corona proxy ha estat creat i el nostre objecte Corona proxy està correctament enllaçat a ell.

blog_05

 

L’objecte Corona proxy funciona, però de moment no té materials. La manera més fàcil i ràpida de solucionar-ho és copiant els texture tags de la geometria original (encara present en l’escena) a l’objecte Corona proxy. En el nostre exemple, la geometria exportada té diferents textures aplicades a diferents seleccions, així que aneu amb compte i comproveu que els materials mantenen assignades les seleccions amb el nom correcte, ja que els objectes Corona proxy mantenen les seleccions de geometria internament.

blog_06

 

A continuació renombrem l’objecte Corona proxy per a reconèixer-ho. Ara si, el nostre proxy està llest!

blog_07

Si fem una ullada al menú de propietats de l’objecte Corona proxy, veurem que hi ha unes poques opcions just sota l’adreça del proxy. El més important per a nosaltres ara és el mètode de visualització, que es pot canviar de Wire bounding box a Solid bouding box, Point Cloud o Full mesh. Triarem la visualització Point Cloud ja que és més lleugera que les altres. També es pot triar quants punts es vol mostrar. 0% significaria 1 punt, que és molt lleuger si s’han de col·locar molts proxies en l’escena. Per a aquest exemple mantindrem el valor per omissió del 10%.

blog_09

 

Repetim tot el procés per a la resta dels assets carregats en l’escena. Al final tindrem 5 objectes de geometria i 5 objectes Corona proxy vinculats a 5 arxius Corona proxy que s’han generat i guardat a la carpeta desitjada de la nostra biblioteca de models. Si has creat els proxies dins de la teva escena de treball, ara pots eliminar els models originals i simplement mantenir els proxies, ja que són més lleugers que els originals, i així també ho serà la teva escena.

blog_11

 

Finalment, els pots replicar per centenars amb MoGraph o qualsevol altra eina de distribució que puguis estar fent servir. Ara podem renderitzar la imatge i gaudir del resultat :)

 

Per acabar, volem ressaltar que la nostra escena de mostra, amb 25 proxies de cactus una mida d’uns 100 MB aproximadament, mentre que la que conté 25 models de cactus pesa més d’1GB! Els proxies de Corona realment marquen la diferència a l’hora de reduir la mida de les escenes.

 

← SLIDE →

 

Tot i això, encara hi ha un gran inconvenient quan es fan servir proxies de corona en Cinema 4d, ja que el visor de Cinema 4D es torna molt lent en treballar amb proxies que utilitzen qualsevol manera de visualització dels proxies. En realitat, no sabem si es tracta d’un problema de rendiment de Corona o un problema nadiu de Cinema 4D que encara no pot gestionar els proxies. Esperem que els desenvolupadors de Corona o Maxon treballin junts per resoldre aquest inconvenient aviat!